Zasady działania leasingu – przewodnik dla firm

Zasady działania leasingu – przewodnik dla firm

Jak w prosty sposób bez ponoszenia dużych kosztów firma może sfinansować zakup samochodu? Wystarczy, że skorzysta z leasingu umowy znacznie prostszej i szybszej niż kredyt, ponieważ nie wymaga zbyt wielu formalności, a dodatkowo daje możliwości skorzystania z odliczeń podatkowych.

Jakie dokumenty są niezbędne do tego, by móc skorzystać z leasingu dla firm?

Umowa leasingu koniecznie musi być zawarta na piśmie – w przeciwnym wypadku nie będzie zgodna z prawem i po prostu nieważna. Dopuszczalna jest jednak elektroniczna forma wymiany dokumentów z podpisem elektronicznym. W umowie musi zostać bardzo dokładnie określony przedmiot leasingu oraz sposób płatności za jego użytkowanie.

Procedura przyznania leasingu jest znacznie krótsza niż w przypadku kredytu, należy jednak pamiętać o tym, że w rym przypadku również weryfikowana jest zdolność kredytowa przedsiębiorcy. Jego wiarygodność sprawdzana jest przede wszystkim w Biurze Informacji Kredytowej oraz w wybranych bazach Biur Informacji Gospodarczej.

Skorzystanie z oferty firmy leasingowej nie wymaga wielu dokumentów, jednak tymi najważniejszymi, które należy przestawić przed zawarciem umowy, są przede wszystkim:

  • wpisy do KRS,
  • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej,
  • ksero dowodu osobistego,
  • umowy spółki,
  • zaświadczenia (o REGON i NIP, o niezaleganiu ze składkami i podatkami).,
  • wskazane deklaracje podatkowe.

W przypadku większości firm leasingowych z finansowania będą mogły skorzystać wyłącznie firmy, które na rynku działają minimum 6 miesięcy. W niektórych przypadkach możliwe jest udzielenie leasingu firmom młodszym, jednak często wymaga to dodatkowego zabezpieczenia (weksel, gwarancja odkupu, hipoteka na nieruchomość).

Jaki rodzaj leasingu sprawdzi się w przypadku firm najlepiej?

Firmy podobnie jak osoby fizyczne mogą skorzystać z dwóch form leasingu – operacyjnego lub finansowego. Która opcja będzie lepsza? To już zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

W przypadku leasingu operacyjnego przez cały czas trwania umowy właścicielem pojazdu jest firma leasingująca. To ona odpowiada również za kwestie związane z amortyzacją. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu pojazdu. W tym przypadku częstą praktyką jest zawieranie umów na czas znacznie krótszy, niż wynosi okres gospodarczej używalności przedmiotu.

W przypadku leasingu finansowego od początku umowy to leasingobiorca jest właścicielem auta i to on jest zobowiązany do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jest to forma leasingu wymagają jednorazowej opłaty całego podatku VAT – zupełnie inaczej niż w leasingu operacyjnym, gdzie jest on doliczony do wysokości każdej raty.

Leasing dla firm  – dlaczego warto?

Leasing Kraków to forma finansowania, z której najczęściej korzystają mikrofirmy, dla których skorzystanie z tej formy finansowania jest dobrym sposobem na uzyskanie pożądanego do prowadzenia działalności przedmiotu bez konieczności angażowania środków własnych. Dodatkowo procedury leasingowe są znacznie prostsze niż w przypadku kredytu, dodatkowo można skorzystać z ulg podatkowych.