Jak przygotować się do zaciągnięcia leasingu?

Jak przygotować się do zaciągnięcia leasingu?

Leasing stanowi cenną opcję finansowania zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, pozwalając na użytkowanie nowoczesnych pojazdów, maszyn czy sprzętu bez konieczności ich pełnego zakupu. Przygotowanie się do zaciągnięcia leasingu wymaga jednak gruntownej analizy i zrozumienia, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie tej formy finansowania i uniknięcie ewentualnych problemów. ERES Finanse pragnie przeprowadzić Państwa przez kluczowe kroki przygotowawcze, zapewniając niezbędne informacje i wsparcie.

Ocena potrzeb i możliwości

Przed zaciągnięciem leasingu ważne jest dokładne zdefiniowanie własnych potrzeb – czy to w kontekście typu pojazdu niezbędnego do prowadzenia działalności, czy rodzaju sprzętu potrzebnego do realizacji określonych zadań. Następnie należy realistycznie ocenić swoje możliwości finansowe, co obejmuje analizę przepływów pieniężnych i zdolności do pokrywania regularnych rat leasingowych. Dokładna ocena własnej sytuacji finansowej pomoże uniknąć przyszłych problemów z płynnością finansową.

Zrozumienie warunków leasingu

Różne formy leasingu – operacyjny, finansowy – mają swoje specyficzne warunki i konsekwencje, zarówno podatkowe, jak i bilansowe. Zrozumienie tych różnic pozwoli na wybór opcji najlepiej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z umową leasingową, zwracając szczególną uwagę na obowiązki leasingobiorcy oraz ewentualne kary za przedterminowe rozwiązanie umowy.

Przygotowanie dokumentacji

Proces aplikacyjny wymaga zebrania i złożenia szeregu dokumentów.

Dla osób fizycznych:

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Prawo jazdy.
 • Zaświadczenie o dochodach lub inne dokumenty potwierdzające zdolność .kredytową (np. PIT za ostatni rok, wyciągi bankowe).
 • Dokument potwierdzający adres zamieszkania (np. rachunek za media).

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości właściciela działalności.
 • Prawo jazdy.
 • Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 • NIP i REGON firmy.
 • Dokumenty potwierdzające zdolność kredytową firmy (np. bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok, wyciągi bankowe, deklaracje VAT).
 • Zaświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
 • Umowa najmu lub akt własności lokalu, w którym prowadzona jest 

Dobra organizacja i kompletność dokumentacji są kluczowe dla sprawnego przejścia przez proces weryfikacji.

Wybór dostawcy leasingu i negocjacje

Wybór właściwej firmy leasingowej i najlepszej oferty wymaga przeprowadzenia porównań i analizy dostępnych opcji. Ważne jest, aby nie skupiać się wyłącznie na wysokości miesięcznych rat, ale również uwzględnić całkowity koszt leasingu, w tym wszystkie opłaty dodatkowe. Negocjacje mogą dotyczyć nie tylko ceny, ale także długości umowy, limitów kilometrów czy opcji wykupu.

Przygotowanie na zobowiązania leasingowe

Zaciągnięcie leasingu wiąże się z długoterminowymi zobowiązaniami. Przed podpisaniem umowy ważne jest, aby mieć jasność co do terminów płatności, możliwych opłat dodatkowych i konsekwencji nieterminowego regulowania należności. Planowanie budżetu z uwzględnieniem rat leasingowych pomoże w utrzymaniu zdrowej kondycji finansowej i uniknięciu problemów z płatnościami.

Zakończenie

Dokładne przygotowanie do procesu leasingowego pozwala nie tylko uniknąć potencjalnych pułapek, ale również wykorzystać wszystkie korzyści płynące z tej formy finansowania. ERES Finanse zachęca do skorzystania z naszego doradztwa i wsparcia, by cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie, zapewniając satysfakcję i spokój ducha na każdym etapie współpracy.