Ubezpieczenie komunikacyjne

NAJLEPSZA OFERTA NA RYNKU

Dla właścicieli pojazdów mechanicznych.

Oferujemy najlepsze możliwe warunki ubezpieczeń komunikacyjnych, dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

W zależności od interesującego Cię zakresu ubezpieczenia, przeanalizujemy oferty ponad 25 towarzystw ubezpieczeniowych i wybierzemy dla Ciebie najlepsze warunki ubezpieczenia OC, AC, NNW czy Assistance.

LUB

Jakie ubezpieczenia oferujemy?

Ubezpieczenie OC przeznaczone jest dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Zabezpiecza ono przed odpowiedzialnością finansową, wynikającą z uszkodzenia mienia lub utraty zdrowia w ruchu drogowym. Przeprowadzimy kompleksową analizę rynkową i przedstawimy Ci najbardziej optymalne warunki ochrony, dopasowane do Twoich wymagań. Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pełna ochrona przed uszkodzeniami i kradzieżą. W ramach oferty zawiera się rozszerzony pakiet ochrony, zapewniający pokrycie kosztów naprawy, bądź odszkodowanie w przypadku zdarzeń losowych, jak np:

  • całkowite i częściowe szkody pojazdu
  • kradzież pojazdu
  • działania sił natury
  • akty wandalizmu

Dobrowolna oferta, w ramach której mieści się pomoc techniczna, serwisowa, medyczna, bądź informacyjna. W razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu możesz liczyć na całodobową pomoc w trudnych sytuacjach. Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od towarzystwa.

LUB